• Maatschappelijke voorzieningen
  • Overige Programma's
  • Maatschappelijke voorzieningen
  • Overige Programma's
  • Begroot origineel
  • Begroot Burap

Portefeuillehouder:      

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een aantrekkelijke stad om in samen te leven, om je te binden en te ontwikkelen. Het is een stad met goede maatschappelijke voorzieningen op maat, een sterk sociaal weefsel en een veerkrachtige maatschappelijke infrastructuur. Zaanstad biedt nadrukkelijk ruimte voor creatieve, initiatiefrijke inwoners en maatschappelijke partners om hier vorm en inhoud aan te geven. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het versterken van de zelf- en samenredzaamheid.