(bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting lasten origineel 2018

Begroting baten origineel 2018

Mutaties reserves lasten Begroting origineel 2018

Mutaties reserves baten Begroting origineel 2018

Begroting saldo origineel 2018

Begroting lasten na burap 2018

Begroting baten na burap 2018

Mutaties reserves Begroting lasten na burap 2018

Mutaties reserves Begroting baten na burap 2018

Begroting saldo na burap 2018

Jeugd en zorg

115.228

-3.931

0

0

111.297

126.962

-3.694

8.309

-8.309

123.268

Werk, inkomen en economie

82.224

-54.984

0

-4.308

22.933

86.917

-60.471

0

-4.350

22.096

Maatschappelijke voorzieningen

47.657

-5.178

11.661

-12.148

41.992

48.053

-4.888

3.717

-6.578

40.304

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

69.519

-54.783

2.381

-5.011

12.105

75.988

-55.957

2.156

-16.607

5.580

Milieu en duurzaamheid

23.540

-19.628

2.740

-2.499

4.154

26.178

-19.916

2.740

-4.959

4.043

Beheer buitenruimte

45.727

-24.181

0

-350

21.196

49.300

-27.950

500

-850

20.999

Veiligheid en handhaving

20.365

-1.501

0

0

18.864

21.217

-2.161

0

0

19.056

Burger en bestuur

67.248

-11.057

175

-1.449

54.916

70.644

-13.448

175

-1.336

56.035

Financiën

1.729

-298.452

15.337

-6.070

-287.457

2.345

-301.250

16.000

-7.489

-290.394

Saldo van baten en lasten

473.236

-473.694

32.294

-31.836

0

507.604

-489.736

33.598

-50.478

988