De Burap 2018 is een beknopte rapportage waarin vooral over afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen wordt gerapporteerd. Dit houdt concreet in dat er zo min mogelijk teksten uit de begroting 2018 worden herhaald en dat er met een zogenaamd “stoplichten-model” wordt gewerkt voor de indicatoren.
Deze opzet houdt in dat er gewerkt wordt met de volgende aanduidingen:

  •  = op schema, geen aanvullende actie nodig,
  •  = aandacht en/of bijsturing vereist om prestatie te kunnen halen,
  •  = prestatie wordt naar verwachting niet gehaald en
  •  = dit betreft een nieuwe (BBV) indicator waarover alleen bij de jaarrekening wordt gerapporteerd.

Bij of  wordt een beknopte toelichting gegeven.