• Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling
  • Overige Programma's
  • Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling
  • Overige Programma's
  • Begroot origineel
  • Begroot Burap

Portefeuillehouder:      

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is door haar combinatie van wonen, werken, landschap en industrie een unieke gemeente. Daarnaast is de gemeente onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Door deze facetten is er volop potentie om te ontwikkelen. Het gevarieerde woningaanbod, goede bereikbaarheid, behoud van cultuurhistorisch erfgoed en landelijk gebied dragen bij aan deze ontwikkeling.