Algemene reserves

(Bedragen x € 1.000)

CLS

Boekwaarde 31-12-2017

Toevoeging Begroting 2018

Onttrekking Begroting 2018

Toevoeging Burap 2018

Onttrekking Burap 2018

Boekwaarde 31-12-2018

Algemene reserve

A2

7.861

853

8.714

Algemene Reserve Grondzaken

A2

11.669

127

-68

-124

-5.406

6.198

Algemene Reserve Sociaal

A2

8.309

-8.309

Totaal

19.529

127

-68

9.038

-13.715

14.913

Bestemmingsreserves

(Bedragen x € 1.000)

CLS

Boekwaarde 31-12-2017

Toevoeging Begroting 2018

Onttrekking Begroting 2018

Toevoeging Burap 2018

Onttrekking Burap 2018

Boekwaarde 31-12-2018

Investeringsfonds

A2

47.622

4430

-15532

126

-258

36.388

Herstructureringskst Baanstede

B1

1.617

-315

1.302

Klimaatprogramma

B1

125

-125

Bodembeheer

B2

10.611

2740

-1424

11.927

Noorderwelf

B1

15

-2

-13

Sport a fonds perdu

B2

4.026

-328

-219

3.479

Combinatiefuncties

B2

927

177

-65

1038

WAP Poelenburg

B2

797

-385

412

Nat. Actieplan Sport & Bewegen

B2

92

-38

54

Openbare Ruimte

C1

1.446

-350

1.096

Wachtgelden bestuur

A1

700

175

-875

175

175

Duurzaamheidfonds

B2

3.302

-950

-160

2.192

Nieuw Stadhuis

C1

1.594

-574

1.019

Fonds Beeldende Kunst

B3

180

180

Infrastructurele werken

B1

253

428

-387

49

57

401

De Fabriek (voorm ISV)

C1

90

-10

80

Inrichting Cultuurcluster

B3

990

990

PRI-Egalisatie

B2

666

-233

433

GAF

B2

654

654

Hembrugterrein (Van Geel)

B1

327

-327

Cofinanc. Hembrugterrein

A2

381

-370

10

Buurt Sportcoaches

B2

177

-177

Popactiviteiten "De Flux"

B2

208

208

Werkgelegenheidsprojecten

A2

1.194

-377

816

Jongerencentrum Adelft

A1

109

-11

99

Zaanverbinding

A1

105

-40

65

Egalisatie begroting

A2

5626

2001

-5912

1714

Synagoge Zaandam

B1

300

300

Regionaal werkbedrijf

B2

528

-250

278

Herplant bomen

B1

100

100

Nieuwe informatiesystemen

B1

248

-50

198

Transformatiefonds

A2

8.775

9410

-190

17.996

Dekking kapitaallasten

C1

3.191

12982

-158

-7896

8.119

Nieuwkomers

B1

2.010

-100

-1.715

195

Risicobuffer BUIG

B2

4519

-3930

763

1352

Invoering Omgevingswet

B1

1.700

-300

-200

1.200

Samenwerkingsagenda MRA-Z/W

B1

828

-12

816

MAAK.Zaanstad

B1

315

-98

217

Totaal

106.345

32.166

-31.768

-7.734

-3.508

95.501