• Veiligheid en handhaving
  • Overige Programma's
  • Veiligheid en handhaving
  • Overige Programma's
  • Begroot origineel
  • Begroot Burap

Portefeuillehouder:      

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige en schone omgeving. De gemeente zet zich daarom met partners in voor de algemene veiligheid en werkt nauw samen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Daarbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de kennis en betrokkenheid van buurtbewoners en ondernemers.