(bedragen x € 1.000)

Classificatie

Boekwaarde 31-12-2017

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2018

Wachtgelden wethouders

A

501

700

1.201

Parkeervoorziening

D

703

703

Riolen egalisatievoorz.

D

11.478

2.409

13.886

Afvalstoffen egalisatievoorziening

D

1.430

-668

762

Begraafplaatsen egalisatie voorziening

D

264

-137

128

Civiele kunstwerken

D

434

66

499

Bouw Cultuurcluster

D

2.180

31

2.211

Afvalzorg

D

310

310

Onderhoud vastgoed

C

1.555

1.555

Reorganisatie

A

55

55

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

A

557

557

Wilhelminasluis

B

115

115

Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering

D

Groot onderhoud facilitair

C

347

150

497

Totaal

19.928

3.356

0

-804

22.480