• Werk, inkomen en economie
  • Overige Programma's
  • Werk, inkomen en economie
  • Overige Programma's
  • Begroot origineel
  • Begroot Burap

Portefeuillehouder:      

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een economisch dynamische stad. De gemeente wil dat alle Zaankanters werken en participeren naar vermogen en zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat kan alleen in een gezond economisch klimaat. Ondernemers en onderwijsinstellingen zijn hierin onmisbaar. Werken en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.