• Milieu- en duurzaamheid
  • Overige Programma's
  • Milieu- en duurzaamheid
  • Overige Programma's
  • Begroot origineel
  • Begroot Burap

Portefeuillehouder:      

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad werkt aan een toekomstgericht, gezond en aantrekkelijk woon-, leef- en ondernemersklimaat. Het terugdringen van milieubelasting heeft hierop een positief effect en leidt ertoe dat belemmeringen voor nieuwbouw worden weggenomen. Op het gebied van energie en klimaat richt Zaanstad zich op de gebouwde omgeving en het opwekken van duurzame energie.