(bedragen x € 1.000)

Herschikkingen Burap 2018

Programma

2018

2019

2020

2021

2022

Herschikking budgetten met betrekking tot stad- en wijksbeheer en onderhoud.

02

-120

0

0

0

0

03

-80

0

0

0

0

06

-85

0

0

0

0

98

285

0

0

0

0

Subtotaal

0

0

0

0

0

Budget Naris licenties naar ICT

08

25

25

25

25

25

09

-25

-25

-25

-25

-25

Subtotaal

0

0

0

0

0

Centralisatie ICT-budget funderingen

04

-20

0

0

0

0

07

-20

-17

-17

-17

-17

08

40

17

17

17

17

Subtotaal

0

0

0

0

0

Salaris-toelagen naar afdelingen

08

-1.038

0

0

0

0

98

1.038

0

0

0

0

Subtotaal

0

0

0

0

0

Overheveling IT kosten Handhavingssysteem

04

-91

-91

-91

-91

-91

08

91

91

91

91

91

Subtotaal

0

0

0

0

0

Gedeeltelijke omzetting flexibele schil Ingenieursbureau naar vaste formatie

98

0

0

0

0

0

Subtotaal

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Met deze bijlage worden de herschikkingen meerjarig in beeld gebracht. Deze saldo nul–mutaties worden nu meerjarig opgenomen om administratieve lasten te beperken. Deze wijzigingen hoeven zodoende niet meer worden opgevoerd bij het opstellen van de begroting 2019-2022