• Burger en Bestuur
  • Overige Programma's
  • Burger en Bestuur
  • Overige Programma's
  • Begroot origineel
  • Begroot Burap

Portefeuillehouder:      

Programma doelstelling en rol van de gemeente

De gemeente investeert zowel bestuurlijk als ambtelijk in relevante relaties en netwerken. We gaan het gesprek aan en zoeken actief de samenwerking op in de stad met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht. De gemeentelijke dienstverlening moet makkelijk bereikbaar, goed toegankelijk, vraaggericht  en betaalbaar zijn.