Veiligheid

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Uitvoering en regie Integraal Veiligheidsplan

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Verminderen aantal incidenten sociale kwaliteit

3.883 (2013)

3057

3700

3.700

Driehoeksmonitor

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

4,0 (2015)

3,3

-

CBS

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

5,2 (2015)

5,1

-

-

CBS

Diefstallen uit woningen per 1000 inwoners

2,7 (2015)

2,9

-

CBS

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

6,9 (2015)

4,7

-

-

CBS

Voorbereiding calamiteiten

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Crisisbeheersing is kwalitatief op orden.v.t.Kwalificatie 'goed'Kwalificatie 'goed'Kwalificatie ‘goed’ (2017)Eigen evaluatie op daadwerkelijke calamiteiten in Zaanstad en jaarlijkse systeemtest door landelijk bureau.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Ramp- en crisisbestrijding

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Percentage medewerkers gemeentelijke kolom met een rol in de crisisorganisatie dat deelneemt aan opleidings- en trainingsprogramma van de VrZW

n.v.t.

100%

100%

100%

VrZW-overzichten

Evalueren van GRIP-situaties en oefeningen

n.v.t.

100%

100%

100%

VrZW-overzichten

Openbare orde

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Percentage evenementen op de evenementenkalender met risicoklasse C t/m E, waarbij openbare orde en veiligheid een integraal onderdeel is bij vergunningsverlening

n.v.t.

100%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Toezicht en handhaving

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Het uitvoeren van het handhavingsprogramma

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Aantal controles supermarkten/slijterijen op naleving Drank- en Horecawet

120 (2014)

68

120

120

Gemeentelijke registratie

Aantal meldingen bouwen en RO, horeca, APV, openbare ruimte (handhaving) en parkeren

669

409

550

n.v.t.

Gemeentelijke registratie

Aantal keren dat bestuursdwang is opgelegd bij funderingsherstel

5 (2014)

18

5

5

Gemeentelijke registratie

Aantal gemonitorde bouwblokken m.b.t. zakkingsgedrag fundering

1.762 (2013)

3577

4.400

4.000

Gemeentelijke registratie

Toezicht op vaarwegen

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Aantal gecontroleerde schepen op aanwezigheid reddingsmateriaal

n.v.t.

47

75

75

Gemeentelijke registratie

Aantal boten dat wordt gecontroleerd en aangesproken op snelheid

n.v.t.

217

300

300

Gemeentelijke registratie

Afwikkeling scheepvaartverkeer

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Bediening bruggen en sluizen

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Beroepsvaart wordt binnen twee uur door de corridor Noordzeekanaal-Tapsloot begeleid

n.v.t.

98%

96%

100%

Gemeentelijke registratie